Bart Hoogendijk

UnderwaterBart
sinds 1978 (Tilburg)

creatief, verbinder, oplossingsgericht, betrokken, communicatief en innovatief | leraar levensbeschouwing (eerstegraads), bestuurslid VDLG, community management, content producer

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/barthoogendijk